AIDA Model

Het A.I.D.A model, de letters staan als een afkorting voor:

  • (A) Attention (aandacht)
  • (I)  Interest (interesse)
  • (D) Desire (drang of verlangen)
  • (A) Action (actie)

Wat is het AIDA model? 

Een marketing model wat vaak gebruikt wordt in de marketing en communicatie wereld, zowel online als offline wordt hier gebruik van gemaakt. In dit model wordt het proces weergegeven die een klant doorloopt bij het maken van een beslissing om tot aankoop over te gaan.

(A) Attention 

Bij dit onderdeel moet de aandacht van de klant worden getrokken. Het communicatiemiddel wat gebruikt wordt moet de aandacht van de klant trekken. Vaak word dit gedaan door gebruik te maken van opvallende kleuren en lettertypes.

(I) Interest

Bij dit onderdeel moet de verkoper de interesse van de klant weten te wekken. Dit kan je doen door het naar voren laten komen van alle positieve aspecten van je product.

(D) Desire

Het wekken van een verlangen of drang om iets te willen hebben. Vaak worden reclame uitingen gedaan waarbij de voordelen van het product sterk naar voren komen en waarbij de klant zal worden gewezen op de waarde van het product en hoe nuttig het voor hem zou zijn.

(A) Action

Bij dit onderdeel zal de klant worden getracht om over te gaan tot actie, dus het doen van een aankoop. Vaak gebruiken verkopers dit onderdeel om mensen erop te wijzen waar het product te verkrijgen is. Echter worden er op internet bij dit onderdeel ook verkoop trucks gebruikt zoals ‘Fear of loss’ , zoals een reclame uiting: “Normaal 40 euro, alleen vandaag 17 euro!”.

Laat een reactie achter